Công Ty Cổ Phần Phát Triển Điện Lực Thăng Long

Địa chỉ: 110 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Số nhân viên: 50-100

Website: http://thanglongpc.vn/

23

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Điện Lực Thăng Long không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kỹ Sư Hệ Thống Điện

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Điện Lực Thăng Long

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Điện Lực Thăng Long

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Điện Lực Thăng Long

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Điện Lực Thăng Long

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Điện Lực Thăng Long

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Hệ Thống Điện

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Điện Lực Thăng Long

 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Điện Lực Thăng Long

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Điện Lực Thăng Long

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Điện Lực Thăng Long

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Hệ Thống Điện

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Điện Lực Thăng Long

 Thương lượng
 30/11/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Điện Lực Thăng Long

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2017
 Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Điện Lực Thăng Long

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Điện Lực Thăng Long

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Địa

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Điện Lực Thăng Long

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Văn Thư Lưu Trữ

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Điện Lực Thăng Long

 Thương lượng
 30/06/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu