Công ty TNHH một thành viên điện tử viễn thông Duy Mạnh

Địa chỉ: liền kề 448/ dịch vụ 11, khu đất dịch vụ địa lão , kiến Hưng, Hà đông, Hà nội

Số nhân viên: 10-25

Website: Đang cập nhật

12

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại Công ty TNHH một thành viên điện tử viễn thông Duy Mạnh không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kinh Doanh Linh Kiện Điện Tử Lương Cao

Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Tử Viễn Thông Duy Mạnh

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Tử Viễn Thông Duy Mạnh

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Vĩnh Phúc

Quản Lý Vùng Tại Hà Nội

Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Tử Viễn Thông Duy Mạnh

 10 triệu - 20 triệu
 30/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Linh Kiện Điện Thoại (thưởng 50% Doanh Thu)

Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Tử Viễn Thông Duy Mạnh

 6 triệu - 15 triệu
 30/08/2018
 Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh Linh Kiện Điện Thoại (thưởng 50% Doanh Thu)

Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Tử Viễn Thông Duy Mạnh

 7 triệu - 15 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Tử Viễn Thông Duy Mạnh

 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội, Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh Linh Kiện Điện Thoại (thưởng 50% Doanh Thu)

Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Tử Viễn Thông Duy Mạnh

 7 triệu - 15 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh Linh Kiện Chuyên Chở Hàng (thưởng 50% Doanh Thu)

Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Tử Viễn Thông Duy Mạnh

 3 triệu - 5 triệu
 10/04/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Tử Viễn Thông Duy Mạnh

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2017
 Hà Nội

Bán Hàng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Tử Viễn Thông Duy Mạnh

 5 triệu - 7 triệu
 15/11/2016
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Linh Kiện Điện Tử

Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Tử Viễn Thông Duy Mạnh

 10 triệu - 12 triệu
 20/10/2016
 Hà Nội

NV Kinh Doanh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Tử Viễn Thông Duy Mạnh

 5 triệu - 7 triệu
 15/11/2016
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu