Công ty Cổ phần Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển

Địa chỉ: 11 Châu Long - Ba Đình - Hà Nội

Số nhân viên: 100-200

Website: www.cadpro.vn

7

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Cổ phần Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Bảo Hành Thiết Bị

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm - Tự Động Hóa - Điều Khiển

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Quản Trị Hệ Thống - Mạng

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm - Tự Động Hóa - Điều Khiển

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Phòng Cơ Điện

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm - Tự Động Hóa - Điều Khiển

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế.

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm - Tự Động Hóa - Điều Khiển

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm - Tự Động Hóa - Điều Khiển

 Thương lượng
 31/10/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Phòng Bảo Hành

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm - Tự Động Hóa - Điều Khiển

 5 triệu - 7 triệu
 15/10/2016
 Hà Nội

Quản Trị Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm - Tự Động Hóa - Điều Khiển

 Thương lượng
 15/06/2016
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu