Cty TNHH MTV Kiểm định lao động KĐAT

Địa chỉ: Số 17-43/6 Tô vĩnh diện, thanh xuân, hà nội

Số nhân viên: 10-25

Website: http//kdat.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Cty TNHH MTV Kiểm định lao động KĐAT không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu