Trung tâm Anh ngữ AMA Hải Phòng - Đại Học Hàng Hải Việt Nam

Địa chỉ: Số 1 Kỳ Đồng, hồng bàng, hải phòng

Số nhân viên: 25-50

Website: http://www.ama.edu.vn/

4

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Trung tâm Anh ngữ AMA Hải Phòng - Đại Học Hàng Hải Việt Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giáo Viên Dạy Kids &teens

Trung Tâm Anh Ngữ Ama Hải Phòng - Đại Học Hàng Hải Việt Nam

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hải Phòng

Giáo Viên Luyện Thi Chứng Chỉ Quốc Tế

Trung Tâm Anh Ngữ Ama Hải Phòng - Đại Học Hàng Hải Việt Nam

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hải Phòng

Trợ Giảng Tiếng Anh

Trung Tâm Anh Ngữ Ama Hải Phòng - Đại Học Hàng Hải Việt Nam

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hải Phòng

Tuyển Giáo Viên Tiếng Anh

Trung Tâm Anh Ngữ Ama Hải Phòng - Đại Học Hàng Hải Việt Nam

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hải Phòng

Nhà tuyển dụng hàng đầu