VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Trần Não, Quận 2, TP.HCM

Số nhân viên: 10-25

Website: Đang cập nhật

17

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ XÂY DỰNG không có tuyển dụng nào còn hạn.

Chuyên Viên Hồ Sơ Pháp Lý

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng

 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2017
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tư Vấn/ Chăm Sóc Khách Hàng

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Hồ Sơ Pháp Lý

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính - Trợ Lý Văn Phòng

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng

 4 triệu - 5 triệu
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng

 Thương lượng
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Viên

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng

 Thương lượng
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Hồ Sơ Pháp Lý

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng

 Thương lượng
 31/05/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn, Chăm Sóc Khách Hàng

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng

 Thương lượng
 31/05/2017
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Thuế

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng

 Thương lượng
 30/05/2017
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tư Vấn Luật

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng

 Thương lượng
 31/03/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2017
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Hồ Sơ Pháp Lý

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng

 Thương lượng
 31/03/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Luật

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng

 4 triệu - 6 triệu
 30/10/2016
 Hồ Chí Minh

Lễ Tân - Trợ Lý Văn Phòng

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng

 3 triệu - 5 triệu
 20/10/2016
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu