Hệ thống TOS SHOP

Địa chỉ: 42 Văn Cao Ba Đình Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: www.facebook.com/topladyy

20

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Hệ thống TOS SHOP không có tuyển dụng nào còn hạn.

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 18/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Hệ Thống Tos Shop

 5 triệu - 7 triệu
 27/10/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 27/10/2018
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 27/10/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 17/10/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 24/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng

Hệ Thống Tos Shop

 5 triệu - 7 triệu
 02/09/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu