Công ty TNHH AFC Việt nam

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà N06B1 Thành Thái

Số nhân viên: 25-50

Website: afc.edu.vn

93

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH AFC Việt nam đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH AFC Việt Nam

 6 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty TNHH AFC Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Seo

Công Ty TNHH AFC Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 03/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH AFC Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 12/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Seo

Công Ty TNHH AFC Việt Nam

 Thương lượng
 25/06/2018
 Hà Nội

Nhân Viên IT & Code

Công Ty TNHH AFC Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Content

Công Ty TNHH AFC Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 28/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty TNHH AFC Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 26/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Seo

Công Ty TNHH AFC Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 28/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Seo

Công Ty TNHH AFC Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 01/06/2018
 Hà Nội

Biên Tập Viên

Công Ty TNHH AFC Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 23/04/2018
 Hà Nội

Tư Vấn Tuyển Sinh

Công Ty TNHH AFC Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 28/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Seo

Công Ty TNHH AFC Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 20/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh

Công Ty TNHH AFC Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 09/02/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 08/02/2018
 Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Seo

Công Ty TNHH AFC Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội

Phụ Trách Marketing Online

Công Ty TNHH AFC Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 02/02/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu