Công ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng 30-10

Địa chỉ: Số 61, Đường Thống Nhất, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Số nhân viên: 25-50

Website: Đang cập nhật

14

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng 30-10 đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

[ Hải Dương] Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng 30-10

 7 triệu - 12 triệu
 30/08/2019
 Hải Dương

Kiến Trúc Sư Làm Việc Tại Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng 30-10

 7 triệu - 12 triệu
 30/08/2019
 Hải Dương

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng 30-10

 7 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hải Dương

Kiến Trúc Sư Làm Việc Tại Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng 30-10

 7 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hải Dương

Kỹ Sư Cầu Đường

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng 30-10

 7 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hải Dương

Nhân Viên Trắc Địa

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng 30-10

 7 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hải Dương

Nhân Viên Trắc Địa

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng 30-10

 7 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hải Dương

Kiến Trúc Sư Làm Việc Tại Hải Dương Đi Làm Luôn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng 30-10

 7 triệu - 12 triệu
 30/03/2019
 Hải Dương

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Tại Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng 30-10

 6 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hải Dương

Kiến Trúc Sư Làm Việc Tại Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng 30-10

 7 triệu - 12 triệu
 30/03/2019
 Hải Dương

Kiến Trúc Sư Làm Việc Tại Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng 30-10

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2018
 Hải Dương

Kiến Trúc Sư Tại Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng 30-10

 5 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hải Dương

Kỹ Sư Cầu Đường; Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng 30-10

 Thương lượng
 10/03/2017
 Hải Dương

Kiến Trúc Sư

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng 30-10

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2016
 Hải Dương

Nhà tuyển dụng hàng đầu