Công Ty TNHH Chu Tam

Địa chỉ: Floor 02, 59 Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh District, HCMC

Số nhân viên: 10-25

Website: http://chutam.vn/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty TNHH Chu Tam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu