CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC VÀ LAO ĐỘNG NHẬT BẢN BUNRIN

Tầng 3 tòa nhà vietinbank yên lịch dân tiến khoái châu hưng yên

Về công ty

 Số nhân viên: 10-25

 Website: http://duhocphuongdongbunrin.com/


Chúng tôi đang tuyển dụng

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC VÀ LAO ĐỘNG NHẬT BẢN BUNRIN đang tuyển dụng 14 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Dịch Thuật Tiếng Nhật

Công Ty Tư Vấn Du Học Và Lao Động Nhật Bản Bunrin

 Thương lượng
 31/12/2017
 Hưng Yên

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Công Ty Tư Vấn Du Học Và Lao Động Nhật Bản Bunrin

 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2017
 Hưng Yên

Giáo Viên Tiếng Nhật

Công Ty Tư Vấn Du Học Và Lao Động Nhật Bản Bunrin

 Thương lượng
 20/07/2017
 Hưng Yên

Nhân Viên Văn Phòng Hành Chính

Công Ty Tư Vấn Du Học Và Lao Động Nhật Bản Bunrin

 4 triệu - 6 triệu
 15/06/2017
 Hưng Yên

Nhân Viên Văn Phòng

Công Ty Tư Vấn Du Học Và Lao Động Nhật Bản Bunrin

 4 triệu - 6 triệu
 12/05/2017
 Hưng Yên

Tuyển Giáo Viên Tiếng Nhật Nhân Viên Biên Phiên Dịch

Công Ty Tư Vấn Du Học Và Lao Động Nhật Bản Bunrin

 Thương lượng
 20/03/2017
 Hưng Yên

Nhân Viên Văn Phòng

Công Ty Tư Vấn Du Học Và Lao Động Nhật Bản Bunrin

 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2017
 Hưng Yên

Nhân Viên Biên Phiên Dịch

Công Ty Tư Vấn Du Học Và Lao Động Nhật Bản Bunrin

 Thương lượng
 15/02/2017
 Hưng Yên

Giáo Viên Tiếng Nhật - Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Nhật

Công Ty Tư Vấn Du Học Và Lao Động Nhật Bản Bunrin

 5 triệu - 7 triệu
 29/09/2016
 Hưng Yên

Nhân Viên Văn Phòng

Công Ty Tư Vấn Du Học Và Lao Động Nhật Bản Bunrin

 Thương lượng
 29/07/2016
 Hưng Yên

Nhân Viên Văn Phòng, Lễ Tân

Công Ty Tư Vấn Du Học Và Lao Động Nhật Bản Bunrin

 Thương lượng
 30/06/2016
 Hưng Yên

Hành Chính - Văn Phòng, Lễ Tân

Công Ty Tư Vấn Du Học Và Lao Động Nhật Bản Bunrin

 Thương lượng
 30/06/2016
 Hưng Yên

Nhân Viên Văn Phòng

Công Ty Tư Vấn Du Học Và Lao Động Nhật Bản Bunrin

 Thương lượng
 15/06/2016
 Hưng Yên

Giáo Viên Tiếng Nhật

Công Ty Tư Vấn Du Học Và Lao Động Nhật Bản Bunrin

 5 triệu - 7 triệu
 15/04/2016
 Hưng Yên

Tuyển dụng nhanh