Công ty Cửa AUSTDOOR Huy Vinh Đà Nẵng

486 điện biên phủ

Về công ty

 Số nhân viên: Đang cập nhật

 Website: Đang cập nhật


Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty Cửa AUSTDOOR Huy Vinh Đà Nẵng đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Thợ Cửa Cuốn, Cửa Kéo, Nhôm Kính

Công Ty Cửa Austdoor Huy Vinh Đà Nẵng

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cửa Austdoor Huy Vinh Đà Nẵng

 Thương lượng
 30/04/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cửa Austdoor Huy Vinh Đà Nẵng

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2018
 Đà Nẵng

Thợ Cửa Cuốn, Cửa Kéo, Nhôm Kính

Công Ty Cửa Austdoor Huy Vinh Đà Nẵng

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Đà Nẵng

Giám Đốc

Công Ty Cửa Austdoor Huy Vinh Đà Nẵng

 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2016
 Đà Nẵng

Tuyển dụng nhanh