Công ty TNHH Laser - Điện tử - Y học

Địa chỉ: 82 Thợ Nhuộm, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: http://www.lasermet.com.vn/

18

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Laser - Điện tử - Y học không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kỹ Thuật Viên Lắp Ráp

Công Ty TNHH Laser - Điện Tử - Y Học

 5 triệu - 7 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Lắp Ráp

Công Ty TNHH Laser - Điện Tử - Y Học

 7 triệu - 10 triệu
 10/03/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Laser - Điện Tử - Y Học

 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2019
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Lắp Ráp

Công Ty TNHH Laser - Điện Tử - Y Học

 Thương lượng
 15/01/2019
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Lắp Ráp

Công Ty TNHH Laser - Điện Tử - Y Học

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Lắp Ráp

Công Ty TNHH Laser - Điện Tử - Y Học

 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Lắp Ráp

Công Ty TNHH Laser - Điện Tử - Y Học

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội

Lái Xe

Công Ty TNHH Laser - Điện Tử - Y Học

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội

Kế Toán

Công Ty TNHH Laser - Điện Tử - Y Học

 5 triệu - 6 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng

Công Ty TNHH Laser - Điện Tử - Y Học

 4 triệu - 5 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Laser - Điện Tử - Y Học

 4 triệu - 6 triệu
 31/12/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Laser - Điện Tử - Y Học

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Ráp Thiết Bị Y Tế

Công Ty TNHH Laser - Điện Tử - Y Học

 4 triệu - 6 triệu
 30/06/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Ráp Thiết Bị Y Tế

Công Ty TNHH Laser - Điện Tử - Y Học

 4 triệu - 6 triệu
 30/06/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng

Công Ty TNHH Laser - Điện Tử - Y Học

 4 triệu - 6 triệu
 30/04/2016
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu