CÔNG TY CP XÂY DỰNG KỸ THUẬT CAO

Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà CDS, số 33/61 Lạc Trung, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: www.hitecon.com.vn

20

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CP XÂY DỰNG KỸ THUẬT CAO đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Qs Phòng Kỹ Thuật Thi Công

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Thi Công

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2018
 Hà Nội

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 20/09/2018
 Hà Nội

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2018
 Hà Nội

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao Hitecon

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội, Quảng Ninh

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Khánh Hòa

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2017
 Hà Nội

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 17/06/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu