CÔNG TY CP XÂY DỰNG KỸ THUẬT CAO

Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà CDS, số 33/61 Lạc Trung, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: www.hitecon.com.vn

20

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG KỸ THUẬT CAO không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Qs Phòng Kỹ Thuật Thi Công

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Thi Công

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2018
 Hà Nội

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 20/09/2018
 Hà Nội

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2018
 Hà Nội

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao Hitecon

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội, Quảng Ninh

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Giám Sát Thi Công Trần Vách Thạch Cao

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty CP Xây Dựng Kỹ Thuật Cao

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu