NinjaVan

Địa chỉ: 215 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Bình Tân, HCM

Số nhân viên: 1000-5000

Website: https://deliver.ninjavan.co/vn-vn/

75

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại NinjaVan không có tuyển dụng nào còn hạn.

 7 triệu - 10 triệu
 11/06/2018
 Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2018
 An Giang
 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 15/02/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 14/02/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 14/02/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 25 triệu - 30 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 14/02/2018
 Đồng Nai
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 15/02/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu