Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Giáo Dục Quốc Tế Việt Nhật

Địa chỉ: 49 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy

Số nhân viên: 50-100

Website: http://vietnhatedu.com.vn

45

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Giáo Dục Quốc Tế Việt Nhật không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Giáo Dục Quốc Tế Việt Nhật

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội

Người Giúp Việc Gia Đình

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Giáo Dục Quốc Tế Việt Nhật

 5 triệu - 7 triệu
 23/02/2018
 Hà Nội

Giáo Viên Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Giáo Dục Quốc Tế Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội

Giáo Viên Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Giáo Dục Quốc Tế Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 03/11/2017
 Hà Nội

Giáo Viên Dạy Tiếng Hàn

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Giáo Dục Quốc Tế Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 26/10/2017
 Hà Nội

Giáo Viên Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Giáo Dục Quốc Tế Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 12/10/2017
 Hà Nội

Giáo Viên Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Giáo Dục Quốc Tế Việt Nhật

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội

Giáo Viên Tiếng Nhật - Part Time

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Giáo Dục Quốc Tế Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 24/08/2017
 Hà Nội, Hòa Bình

Dịch Thuật Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Giáo Dục Quốc Tế Việt Nhật

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Giáo Dục Quốc Tế Việt Nhật

 5 triệu - 7 triệu
 23/08/2017
 Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Giáo Dục Quốc Tế Việt Nhật

 5 triệu - 7 triệu
 29/07/2017
 Hà Nội

Giáo Viên Tiếng Hàn Part Time

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Giáo Dục Quốc Tế Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình

Nhân Viên Quản Lý Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Giáo Dục Quốc Tế Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội

Giáo Viên Tiếng Hàn

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Giáo Dục Quốc Tế Việt Nhật

 5 triệu - 7 triệu
 10/05/2017
 Hà Nội

Giám Đốc Trung Tâm Ngoại Ngữ

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Giáo Dục Quốc Tế Việt Nhật

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu