Thời trang Navy

Địa chỉ: 72 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, Tp HCM

Số nhân viên: 25-50

Website: www.navy.vn

21

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Thời trang Navy không có tuyển dụng nào còn hạn.

 5 triệu - 7 triệu
 21/08/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 21/08/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 27/09/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 26/08/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 29/09/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 21/08/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 29/09/2018
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 29/09/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 29/09/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 27/09/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 27/09/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 20/08/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 27/09/2018
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 21/08/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 29/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu