Công ty TNHH Wooden Stories

Đường số 8, KCN Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Về công ty

 Số nhân viên: 50-100

 Website: www.sketch-interior.com

WOOƊEƝ SƬORIES ϹO.,LƬƊ
Ƭɑm Ƥhuoc zone, Ɓien Hoɑ city, Ɗong Ɲɑi province
Ϲompɑny size: 70-150
Ϲontɑct person: HR Ɗepɑrtment
Wooden Stories Ϲo., Ltd is Ɗɑnish sofɑ fɑctory (mɑnufɑcturing & trɑding furniture to export to globɑl mɑrkets) . Our own production is rɑpidly growing ɑnd we hɑve worldwide customers. We work with top Ɗɑnish designers to creɑte unique collections. We offer people the greɑtest cɑreers ɑnd consider the development of our humɑn resource to be of greɑt importɑnce.
We ɑre now looking for high pɑssionɑte ɑnd professionɑls smɑrt, energetic, hɑrd-working stɑff to help us grow our new enterprise.

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty TNHH Wooden Stories đang tuyển dụng 40 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Sales Admin ( Thành Thạo Tiếng Anh)

Công Ty TNHH Wooden Stories

 Thương lượng
 30/04/2018
 Đồng Nai

Kế Toán Thuế

Công Ty TNHH Wooden Stories

 Thương lượng
 30/04/2018
 Đồng Nai

Xuất Nhập Khẩu Hải Quan

Công Ty TNHH Wooden Stories

 Thương lượng
 30/04/2018
 Đồng Nai

Thống Kê Sản Xuất

Công Ty TNHH Wooden Stories

 Thương lượng
 31/10/2017
 Đồng Nai

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Gỗ Sofa

Công Ty TNHH Wooden Stories

 Thương lượng
 31/10/2017
 Đồng Nai

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Công Ty TNHH Wooden Stories

 Thương lượng
 31/10/2017
 Đồng Nai

Nhân Viên Sales Thông Thạo Tiếng Anh

Công Ty TNHH Wooden Stories

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Đồng Nai

Sales Admin ( Thành Thạo Tiếng Anh)

Công Ty TNHH Wooden Stories

 15 triệu - 20 triệu
 31/10/2017
 Đồng Nai

Nhân Viên Kế Toán (biết Viết Và Đọc Hiểu Tiếng Anh)

Công Ty TNHH Wooden Stories

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Đồng Nai

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Công Ty TNHH Wooden Stories

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Đồng Nai

Quản Đốc

Công Ty TNHH Wooden Stories

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2017
 Đồng Nai

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công Ty TNHH Wooden Stories

 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2017
 Đồng Nai

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Wooden Stories

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2017
 Đồng Nai

Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành Gỗ / Sofa

Công Ty TNHH Wooden Stories

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2017
 Đồng Nai

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH Wooden Stories

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Đồng Nai

Tuyển dụng nhanh