Công ty cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam

Địa chỉ: 108, Khuất Duy Tiến, Thanh xuân, Hà nội

Số nhân viên: 50-100

Website: vijako.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu