Công ty dịch vụ tư vấn giáo dục Việt Nam (VES)

Địa chỉ: 21 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội

Số nhân viên: Dưới 10 người

Website: http://duhocves.edu.vn/

10

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty dịch vụ tư vấn giáo dục Việt Nam (VES) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Tư Vấn Và Xử Lý Hồ Sơ Du Học Biết Tiếng Anh

Công Ty Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Việt Nam (ves)

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Và Xử Lý Hồ Sơ Du Học

Công Ty Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Việt Nam (ves)

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Du Học

Công Ty Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Việt Nam (ves)

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing

Công Ty Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Việt Nam (ves)

 Thương lượng
 15/08/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Du Học

Công Ty Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Việt Nam (ves)

 Thương lượng
 15/08/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing

Công Ty Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Việt Nam (ves)

 5 triệu - 7 triệu
 15/08/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Du Học

Công Ty Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Việt Nam (ves)

 Thương lượng
 15/08/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Du Học

Công Ty Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Việt Nam (ves)

 Thương lượng
 15/08/2017
 Hà Nội

Cộng Tác Viên Tư Vấn Du Học

Công Ty Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Việt Nam (ves)

 Thương lượng
 31/05/2016
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Ninh

CTV Tư Vấn Du Học

Công Ty Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Việt Nam (ves)

 Thương lượng
 30/05/2016
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu