Công ty TNHH TM Nam Mai

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Dĩnh Kế, Phường Dĩnh Kế

Số nhân viên: 25-50

Website: www.nissanbacgiang.com

38

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH TM Nam Mai không có tuyển dụng nào còn hạn.

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2019
 Bắc Giang

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty TNHH TM Nam Mai

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Bắc Giang

Cố Vấn Dịch Vụ - Xe ô Tô

Công Ty TNHH TM Nam Mai

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Bắc Giang

Tư Vấn Bán Hàng - ô Tô Nissan

Công Ty TNHH TM Nam Mai

 4 triệu - 30 triệu
 30/04/2019
 Bắc Giang

Tư Vấn Bán Hàng - ô Tô Nissan

Công Ty TNHH TM Nam Mai

 5 triệu - 7 triệu
 05/02/2019
 Bắc Giang
 12 triệu - 15 triệu
 05/02/2019
 Bắc Giang

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty TNHH TM Nam Mai

 Thương lượng
 11/02/2019
 Bắc Giang

Quản Đốc Dịch Vụ ô Tô

Công Ty TNHH TM Nam Mai

 10 triệu - 12 triệu
 11/02/2019
 Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu
 08/02/2019
 Bắc Giang

Quản Đốc Dịch Vụ ô Tô

Công Ty TNHH TM Nam Mai

 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2018
 Bắc Giang

Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng

Công Ty TNHH TM Nam Mai

 5 triệu - 7 triệu
 07/06/2018
 Bắc Giang
 12 triệu - 15 triệu
 06/06/2018
 Bắc Giang

Cố Vấn Dịch Vụ - Xe ô Tô

Công Ty TNHH TM Nam Mai

 7 triệu - 10 triệu
 07/06/2018
 Bắc Giang

Tư Vấn Bán Hàng Đi Làm Ngay

Công Ty TNHH TM Nam Mai

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Bắc Giang
 12 triệu - 15 triệu
 24/03/2018
 Bắc Giang

Nhà tuyển dụng hàng đầu