Công ty CP Quang và Mỹ nghệ Xuất Khẩu

Địa chỉ: 93-95 Bà Triệu, HN

Số nhân viên: 100-200

Website: www.quangceramic.com

11

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty CP Quang và Mỹ nghệ Xuất Khẩu không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Thiết Kế

Công Ty CP Quang Và Mỹ Nghệ Xuất Khẩu

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty CP Quang Và Mỹ Nghệ Xuất Khẩu

 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty CP Quang Và Mỹ Nghệ Xuất Khẩu

 3 triệu - 5 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Quang Và Mỹ Nghệ Xuất Khẩu

 Thương lượng
 30/11/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Quang Và Mỹ Nghệ Xuất Khẩu

 Thương lượng
 30/11/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Quang Và Mỹ Nghệ Xuất Khẩu

 Thương lượng
 31/10/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe

Công Ty CP Quang Và Mỹ Nghệ Xuất Khẩu

 Thương lượng
 31/10/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế

Công Ty CP Quang Và Mỹ Nghệ Xuất Khẩu

 Thương lượng
 31/10/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty CP Quang Và Mỹ Nghệ Xuất Khẩu

 3 triệu - 5 triệu
 15/01/2016
 Hà Nội

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty CP Quang Và Mỹ Nghệ Xuất Khẩu

 Thương lượng
 15/04/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty CP Quang Và Mỹ Nghệ Xuất Khẩu

 Thương lượng
 15/04/2016
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu