CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH

Địa chỉ: Km15, Ql5, An Hưng, An Dương, Hải Phòng

Số nhân viên: 200-500

Website: tuananh.vn

16

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế - Đi Làm Ngay

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Tuấn Anh

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Tuấn Anh

 5 triệu - 8 triệu
 30/11/2019
 Hải Phòng

Kế Toán Tiếng Trung

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Tuấn Anh

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án - Đi Làm Ngay

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Tuấn Anh

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Giao Dịch Điện Thoại

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Tuấn Anh

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hải Phòng

Kế Toán Hóa Đơn

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Tuấn Anh

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hải Phòng

Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Tuấn Anh

 3 triệu - 5 triệu
 10/07/2017
 Hải Phòng

Nhân Viên Kế Toán Hóa Đơn

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Tuấn Anh

 3 triệu - 5 triệu
 10/05/2017
 Hải Phòng

Nhân Viên Marketing

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Tuấn Anh

 5 triệu - 7 triệu
 10/11/2016
 Hải Phòng

Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Tuấn Anh

 3 triệu - 5 triệu
 10/09/2016
 Hải Phòng

Nhân Viên Văn Phòng (giao Dịch, Xuất Hàng, Viết Hóa Đơn)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Tuấn Anh

 3 triệu - 5 triệu
 20/07/2016
 Hải Phòng

Nhân Viên Marketing

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Tuấn Anh

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2016
 Hải Phòng

Nhân Viên Thiết Kế

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Tuấn Anh

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2016
 Hải Phòng

Công Nhân Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Tuấn Anh

 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2015
 Hải Phòng

Thợ Điện

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Tuấn Anh

 Thương lượng
 27/11/2015
 Hải Phòng

Nhân Viên Marketing Online

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Tuấn Anh

 Thương lượng
 30/11/2015
 Hải Phòng

Nhà tuyển dụng hàng đầu