Công ty Trách nhiệm hữu hạn AQUA

Địa chỉ: 105 Tô Hiệu, phường Vĩnh Trường, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Số nhân viên: 100-200

Website: www.aquapharm.com.vn

54

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn AQUA không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Văn Phòng Kiểm Tra Chương Trình Bán Hàng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aqua

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2019
 Khánh Hòa

Thiết Kế Bao Bì

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aqua

 Thương lượng
 28/02/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Trade Marketing (hỗ Trợ Thương Mại)

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aqua

 Thương lượng
 28/02/2019
 Khánh Hòa

Giám Sát Bán Hàng Quảng Bình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aqua

 12 triệu - 15 triệu
 20/10/2018
 Quảng Bình

Quản Lý & Phát Triển Kinh Doanh Kênh Mt/horeca

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aqua

 Thương lượng
 30/09/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Marketing Online

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aqua

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Khánh Hòa

Kiểm Soát Viên Khối Thị Trường

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aqua

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aqua

 Thương lượng
 31/08/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Hỗ Trợ Thị Trường

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aqua

 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2018
 Khánh Hòa

Giám Sát Bán Hàng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aqua

 Thương lượng
 31/07/2018
 Bình Dương, Đồng Nai

Kiểm Soát Viên Khối Thị Trường

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aqua

 Thương lượng
 30/07/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Marketing

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aqua

 Thương lượng
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Kế Toán Bán Hàng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aqua

 Thương lượng
 30/07/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Hỗ Trợ Thị Trường - Tme

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aqua

 Thương lượng
 08/06/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Marketing

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aqua

 Thương lượng
 08/06/2018
 Khánh Hòa

Nhà tuyển dụng hàng đầu