Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam (HANWACO)

Địa chỉ: Số 10 Đường Nguyễn Thiện, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Số nhân viên: 100-200

Website: www.hanwaco.com.vn

16

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam (HANWACO) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kỹ Sư Hiện Trường, Giám Sát Thi Công, Dự Toán

Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam (hanwaco)

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nam

Công Nhân Lắp Đặt Đồng Hồ & Đường ống Nước

Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam (hanwaco)

 5 triệu - 7 triệu
 01/10/2019
 Hà Nam

Kỹ Sư Hiện Trường, Giám Sát Thi Công, Dự Toán

Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam (hanwaco)

 7 triệu - 10 triệu
 01/10/2019
 Hà Nam

Nhân Viên Hoá Phân Tích Nước

Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam (hanwaco)

 7 triệu - 10 triệu
 01/10/2019
 Hà Nam

Trưởng Phòng Hoá Phân Tích Nước

Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam (hanwaco)

 8 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hà Nam

Nhân Viên Lái Xe 4-7 Chỗ

Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam (hanwaco)

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Hà Nam

Nhân Viên Lái Xe 4-7 Chỗ

Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam (hanwaco)

 5 triệu - 7 triệu
 13/10/2017
 Hà Nội, Hà Nam
 7 triệu - 10 triệu
 13/10/2017
 Hà Nội, Hà Nam
 4 triệu - 6 triệu
 30/06/2017
 Hà Nam

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước/xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam (hanwaco)

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội, Hà Nam

Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin

Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam (hanwaco)

 Thương lượng
 31/12/2015
 Hà Nam

Phó Phòng Kế Hoạch - Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam (hanwaco)

 Thương lượng
 31/12/2015
 Hà Nam

Kỹ Sư Điện Tự Động Hoá

Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam (hanwaco)

 Thương lượng
 31/12/2015
 Hà Nam

Đội Phó Đội Xây Lắp - Sửa Chữa

Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam (hanwaco)

 Thương lượng
 31/12/2015
 Hà Nam

Công Nhân Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Khu Công Nghiệp

Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam (hanwaco)

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2015
 Hà Nam

Nhà tuyển dụng hàng đầu