CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THANH PHÚ LONG

Địa chỉ: 26 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: WWW.TPI.VN

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THANH PHÚ LONG không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
26 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô nhân sự
20 - 150 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
WWW.TPI.VN