CƠ SỞ THỜI TRANG VÀ IN ẤN HƯỚNG DƯƠNG

Địa chỉ: 206/18-20 Đồng Đen, P.14, Q. Tân Bình, TPHCM

Số nhân viên: 10-25

Website: Đang cập nhật

55

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CƠ SỞ THỜI TRANG VÀ IN ẤN HƯỚNG DƯƠNG đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Lao Động Phổ Thông

Cơ Sở Thời Trang Và In ấn Hướng Dương

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Hàng Thời Trang

Cơ Sở Thời Trang Và In ấn Hướng Dương

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế In Hoa Văn Trên Vải/ Thiết Kế Đồ Họa

Cơ Sở Thời Trang Và In ấn Hướng Dương

 5 triệu - 8 triệu
 31/03/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế In Hoa Văn Trên Vải/ Thiết Kế Đồ Họa

Cơ Sở Thời Trang Và In ấn Hướng Dương

 5 triệu - 8 triệu
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế In Hoa Văn Trên Vải/ Thiết Kế Đồ Họa

Cơ Sở Thời Trang Và In ấn Hướng Dương

 5 triệu - 8 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên KCS Kiểm Hàng Thời Trang

Cơ Sở Thời Trang Và In ấn Hướng Dương

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thời Trang, Hàng In Chuyển Nhiệt Lương Cao

Cơ Sở Thời Trang Và In ấn Hướng Dương

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thời Trang, Hàng In Chuyển Nhiệt Lương Cao

Cơ Sở Thời Trang Và In ấn Hướng Dương

 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên KCS Kiểm Hàng Thời Trang

Cơ Sở Thời Trang Và In ấn Hướng Dương

 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 8 triệu
 30/10/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 8 triệu
 15/09/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 8 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên KCS Kiểm Hàng Thời Trang

Cơ Sở Thời Trang Và In ấn Hướng Dương

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Lao Động Phổ Thông

Cơ Sở Thời Trang Và In ấn Hướng Dương

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên KCS Kiểm Hàng Thời Trang

Cơ Sở Thời Trang Và In ấn Hướng Dương

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Cơ Sở Thời Trang Và In ấn Hướng Dương

 5 triệu - 8 triệu
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu