VEGAS PLAZA

Địa chỉ: 117 TRAN DUY HUNG, CAU GIAY, HANOI

Số nhân viên: 100-200

Website: Đang cập nhật

44

Việc làm

Giới thiệu về công ty

VEGAS PLAZA đang tuyển dụng 10 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 7 triệu - 10 triệu
 01/05/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 01/05/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 01/05/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 01/05/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 01/05/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2016
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 24/12/2016
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội

Cashier/ Thu Ngân

Vegas Plaza

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội

Cashier (thu Ngân

Vegas Plaza

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội

Admin

Vegas Plaza

 7 triệu - 10 triệu
 10/03/2016
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu