VEGAS PLAZA

Địa chỉ: 117 TRAN DUY HUNG, CAU GIAY, HANOI

Số nhân viên: 100-200

Website: Đang cập nhật

39

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại VEGAS PLAZA không có tuyển dụng nào còn hạn.

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2016
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 24/12/2016
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu