CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ HÀNG MÓN Ý

Địa chỉ: 36 Đường Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 25-50

Website: www.pendolasco.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ HÀNG MÓN Ý không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu