Công ty Cổ phần Quant Edge

Địa chỉ: 21 Floor, Hoa Binh Tower, 106 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi.

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: http://quant-edge.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Cổ phần Quant Edge không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu