Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Unishipping

Địa chỉ: 104 Núi Thành - Hải Châu - Đà Nẵng

Số nhân viên: 10-25

Website: http://unishipping.vn/

27

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Unishipping không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế ( Đà Nẵng )

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Unishipping

 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế _ Dự án Bán Tóc Giả Unihairvn.com

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Unishipping

 5 triệu - 7 triệu
 15/10/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Unishipping

 5 triệu - 7 triệu
 08/06/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Unishipping

 5 triệu - 7 triệu
 15/01/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Unishipping

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh + Marketing

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Unishipping

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh + Marketing

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Unishipping

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Unishipping

 5 triệu - 7 triệu
 15/10/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Unishipping

 3 triệu - 5 triệu
 31/07/2017
 Đà Nẵng

Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Unishipping

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Đà Nẵng

Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Unishipping

 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2017
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh/ Marketing

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Unishipping

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Unishipping

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2017
 Đà Nẵng

Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Unishipping

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh/ Marketing

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Unishipping

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu