CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MOTI PLUS

Địa chỉ: 17 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 10-25

Website: motiplus.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MOTI PLUS không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu