Công ty TNHH Việt Thành

Địa chỉ: Số:80 Đường Nguyễn Thị Minh Khai Phường Hội Hợp - Thành Phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Số nhân viên: 100-200

Website: www.congtytnhhvietthanh.com.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Việt Thành không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu