Công ty TNHH Việt Thành

Địa chỉ: Số:80 Đường Nguyễn Thị Minh Khai Phường Hội Hợp - Thành Phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
Website: www.congtytnhhvietthanh.com.vn

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty TNHH Việt Thành không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Số:80 Đường Nguyễn Thị Minh Khai Phường Hội Hợp - Thành Phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Quy mô nhân sự
150 - 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
www.congtytnhhvietthanh.com.vn