Công ty TNHH Việt Thành

Địa chỉ: Số:80 Đường Nguyễn Thị Minh Khai Phường Hội Hợp - Thành Phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Số nhân viên: 100-200

Website: www.congtytnhhvietthanh.com.vn

24

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Việt Thành đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kế Toán Công Nợ Tại Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Việt Thành

 5 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Vĩnh Phúc

Kế Toán Thuế Tại Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Việt Thành

 5 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Vĩnh Phúc

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Việt Thành

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Vĩnh Phúc

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty TNHH Việt Thành

 Thương lượng
 15/04/2019
 Vĩnh Phúc

Lái Xe

Công Ty TNHH Việt Thành

 Thương lượng
 30/10/2017
 Vĩnh Phúc

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty TNHH Việt Thành

 Thương lượng
 30/10/2017
 Vĩnh Phúc

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty TNHH Việt Thành

 Thương lượng
 20/07/2017
 Vĩnh Phúc

Cán Bộ Kỹ Thuật, Phó Phòng

Công Ty TNHH Việt Thành

 10 triệu - 12 triệu
 10/07/2017
 Vĩnh Phúc

03 Kỹ Thuật Xây Dựng,

Công Ty TNHH Việt Thành

 Thương lượng
 30/06/2017
 Vĩnh Phúc

Lái Xe Cho Giám Đốc

Công Ty TNHH Việt Thành

 Thương lượng
 09/06/2017
 Vĩnh Phúc

Nữ Thủ Quỹ Kiêm Văn Thư

Công Ty TNHH Việt Thành

 Thương lượng
 09/06/2017
 Vĩnh Phúc

Lái Xe Cho Giám Đốc

Công Ty TNHH Việt Thành

 Thương lượng
 09/06/2017
 Vĩnh Phúc

Lái Xe Cho Giám Đốc

Công Ty TNHH Việt Thành

 Thương lượng
 09/06/2017
 Vĩnh Phúc

Nữ Thủ Quỹ Kiêm Văn Thư

Công Ty TNHH Việt Thành

 Thương lượng
 09/06/2017
 Vĩnh Phúc

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty TNHH Việt Thành

 Thương lượng
 08/06/2017
 Vĩnh Phúc

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty TNHH Việt Thành

 Thương lượng
 08/06/2017
 Vĩnh Phúc

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty TNHH Việt Thành

 Thương lượng
 08/06/2017
 Vĩnh Phúc

Nhà tuyển dụng hàng đầu