Công ty TNHH Thủ công Mỹ nghệ và Thương mại Thu Hương

Địa chỉ: A2, 118 Nguyễn Khánh Tòan, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Số nhân viên: 50-100

Website: http://thuhuongart-handicraft.com.vn

38

việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Thủ công Mỹ nghệ và Thương mại Thu Hương đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Thuyết Minh Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 7 triệu - 20 triệu
 30/08/2018
 Hà Nội, Quảng Ninh

Nhân Viên Thuyết Minh Tiếng Tây Ban Nha

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 8 triệu - 15 triệu
 15/08/2018
 Hà Nội, Quảng Ninh

Nhân Viên Thuyết Minh Tiếng Pháp

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 8 triệu - 15 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội, Quảng Ninh

Kế Toán Kho

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 6 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 10 triệu - 15 triệu
 30/11/2017
 Quảng Ninh

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Quảng Ninh

Thuyết Minh Tiếng Anh, Tiếng Pháp,tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 8 triệu - 15 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Quảng Ninh

Nhân Viên Thuyết Minh Tiếng Anh

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 8 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Thuyết Minh Tiếng Đức

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 10 triệu - 15 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Quảng Ninh

Thuyết Minh Tiếng Anh, Tiếng Pháp,tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 7 triệu - 15 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Quảng Ninh

Thuyết Minh Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 7 triệu - 15 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội, Quảng Ninh

Kế Toán, Thu Ngân Giao Tiếp Anh

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 6 triệu - 10 triệu
 15/10/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Thuyết Minh Tiếng Pháp,tiếng Tây Ban Nha

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 7 triệu - 15 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội, Quảng Ninh

Nhân Viên Thuyết Minh Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 7 triệu - 15 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội, Quảng Ninh

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 10 triệu - 15 triệu
 30/07/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Thuyết Minh Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 7 triệu - 15 triệu
 29/07/2017
 Hà Nội, Quảng Ninh

Nhân Viên Thuyết Minh Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 7 triệu - 15 triệu
 30/05/2017
 Hà Nội, Quảng Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu