Công ty TNHH Thủ công Mỹ nghệ và Thương mại Thu Hương

A2, 118 Nguyễn Khánh Tòan, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Về công ty

 Số nhân viên: 50-100

 Website: http://thuhuongart-handicraft.com.vn

Công ty Thủ công mỹ nghệ Thu Hương là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống bán cho thị trường các nước châu Âu, châu Mỹ, châu Úc

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty TNHH Thủ công Mỹ nghệ và Thương mại Thu Hương đang tuyển dụng 37 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Thuyết Minh Tiếng Pháp Và Tiếng Tây Ban Nha

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 8 triệu - 15 triệu
 15/03/2018
 Hà Nội, Quảng Ninh

Nhân Viên Thuyết Minh Tiếng Pháp

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 8 triệu - 15 triệu
 15/04/2018
 Hà Nội, Quảng Ninh

Kế Toán Kho

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 6 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 10 triệu - 15 triệu
 30/11/2017
 Quảng Ninh

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Quảng Ninh

Thuyết Minh Tiếng Anh, Tiếng Pháp,tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 8 triệu - 15 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Quảng Ninh

Nhân Viên Thuyết Minh Tiếng Anh

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 8 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Thuyết Minh Tiếng Đức

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 10 triệu - 15 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Quảng Ninh

Thuyết Minh Tiếng Anh, Tiếng Pháp,tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 7 triệu - 15 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Quảng Ninh

Thuyết Minh Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 7 triệu - 15 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội, Quảng Ninh

Kế Toán, Thu Ngân Giao Tiếp Anh

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 6 triệu - 10 triệu
 15/10/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Thuyết Minh Tiếng Pháp,tiếng Tây Ban Nha

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 7 triệu - 15 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội, Quảng Ninh

Nhân Viên Thuyết Minh Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 7 triệu - 15 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội, Quảng Ninh

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 10 triệu - 15 triệu
 30/07/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Thuyết Minh Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Thương Mại Thu Hương

 7 triệu - 15 triệu
 29/07/2017
 Hà Nội, Quảng Ninh

Tuyển dụng nhanh