CÔNG TY TNHH NGÔ PHONG

Địa chỉ: 120C, Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Số nhân viên: 100-200

Website: http://ngophong.com.vn/

43

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY TNHH NGÔ PHONG không có tuyển dụng nào còn hạn.

 5 triệu - 7 triệu
 26/02/2019
 Cần Thơ

Tài Xế Xe Tải

Công Ty TNHH Ngô Phong

 5 triệu - 7 triệu
 26/02/2019
 Cần Thơ
 5 triệu - 7 triệu
 19/01/2019
 Cần Thơ

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Công Ty TNHH Ngô Phong

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Cần Thơ

Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH Ngô Phong

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Cần Thơ
 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2018
 Cần Thơ

Tài Xế Xe Tải

Công Ty TNHH Ngô Phong

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Cần Thơ

Tài Xế Xe Tải

Công Ty TNHH Ngô Phong

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Cần Thơ

Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH Ngô Phong

 5 triệu - 7 triệu
 09/07/2018
 Cần Thơ
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Cần Thơ

Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH Ngô Phong

 5 triệu - 7 triệu
 20/04/2018
 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 13/03/2018
 Cần Thơ

Tài Xế Xe Tải

Công Ty TNHH Ngô Phong

 5 triệu - 7 triệu
 13/03/2018
 Cần Thơ

Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH Ngô Phong

 5 triệu - 7 triệu
 12/03/2018
 Cần Thơ

Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH Ngô Phong

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Cần Thơ

Nhà tuyển dụng hàng đầu