Công ty CP Đầu tư ACG Việt Nam

Địa chỉ: Tổ 16 Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: Đang cập nhật

16

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty CP Đầu tư ACG Việt Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

01 Kỹ Sư Điện, Nước

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 20/06/2019
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư - Nhà Công Nghiệp

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2017
 Hà Nội

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 20/12/2016
 Hà Nội

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 20/10/2016
 Hà Nội

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 20/06/2016
 Hà Nội

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 20/05/2016
 Hà Nội

Quản Lý, Điều Hành

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2016
 Hà Nội

2. Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2016
 Hà Nội

1. Quản Lý, Điều Hành

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 29/02/2016
 Hà Nội

1. Quản Lý, Điều Hành

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2016
 Hà Nội

2. Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2016
 Hà Nội

1. Quản Lý, Điều Hành

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 Thương lượng
 30/10/2015
 Hà Nội

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2015
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu