Công ty CP Đầu tư ACG Việt Nam

Địa chỉ: Tổ 16 Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: Đang cập nhật

16

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty CP Đầu tư ACG Việt Nam đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

01 Kỹ Sư Điện, Nước

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư - Nhà Công Nghiệp

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 20/06/2019
 Hà Nội

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2017
 Hà Nội

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 20/12/2016
 Hà Nội

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 20/10/2016
 Hà Nội

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 20/06/2016
 Hà Nội

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 20/05/2016
 Hà Nội

Quản Lý, Điều Hành

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2016
 Hà Nội

2. Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2016
 Hà Nội

1. Quản Lý, Điều Hành

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 29/02/2016
 Hà Nội

1. Quản Lý, Điều Hành

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2016
 Hà Nội

2. Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2016
 Hà Nội

1. Quản Lý, Điều Hành

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 Thương lượng
 30/10/2015
 Hà Nội

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2015
 Hà Nội

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty CP Đầu Tư Acg Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2015
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu