img-cover
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI
  • Địa chỉ: Khu Thương Mại Hiệp Thành, Mộc Bài, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
  • Quy mô: Trên 300 người
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI
Khu Thương Mại Hiệp Thành, Mộc Bài, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Vị trí đang tuyển dụng