img-cover
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI H - CARE VIỆT NAM
  • Địa chỉ: No 12-Lk12-28, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
  • Quy mô: Dưới 20 người
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI H - CARE VIỆT NAM
No 12-LK12-28, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp