img-cover
logo

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Long

  • Địa chỉ: Số 111, Đường Quách Nhẫn, Phường Xương Giang, Tp Bắc Giang
  • Quy mô: 20 - 150 người
Mô tả cty: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước tập trung, công trình điện cao thế và hạ thế
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp