img-cover
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AMBER LAND
  • Địa chỉ: Số 132 Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Quy mô: 20 - 150 người
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AMBER LAND
Số 132 Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Vị trí đang tuyển dụng