img-cover
logo
Ngân hàng Tiên Phong Việt Nam TP Bank
  • Địa chỉ: 19Bc Kỳ Đồng Phường 9 Quận 3 Tphcm
  • Quy mô: 20 - 150 người
Thực hiện hoài bão xây dựng một ngân hàng tiên phong cho người Việt, TPBank mong muốn kết hợp sự thân thiện vốn có của người Việt Nam, tính chuyên nghiệp mang tầm quốc tế và Công nghệ cao để tạo nên nền tảng một ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. Tương lai nghề nghiệp vững chắc; các lãnh đạo nhiệt huy...
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp