img-cover
logo
Công Ty Cổ Phần Maxwin Việt Nam
  • Địa chỉ: Kcn Phúc Sơn, Ninh Phúc, Tp. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
  • Quy mô: 150 - 300 người
Công ty cổ phần Maxwin Việt Nam là công ty sản xuất và phân phối thiết bị chiếu sáng, máy bơm nước, máy lọc nước. Trong đó, thiết bị chiếu sáng là ngành đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển phong phú, đa dạng hệ sinh thái sản phẩm của Maxwin bây giờ và sau này.
Với mong muốn ánh sáng của Max
...
Vị trí đang tuyển dụng