img-cover
logo

Công Ty TNHH MTV Hân Phước

  • Địa chỉ: 105D Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Quy mô: Dưới 20 người
Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÂN PHƯỚC
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng