Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam

Địa chỉ: Lô A2, A3, A4 KCN Bá Thiện II - Thiện Kế - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Số nhân viên: 1000-5000

Website: https://www.facebook.com/talvinhphuc

18

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Management Trainee

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2019
 Hà Nội, Vĩnh Phúc

Nhân Viên An Toàn ( Safety Staff )

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội, Vĩnh Phúc

Management Executive

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 12 triệu - 15 triệu
 15/06/2019
 Hà Nội, Vĩnh Phúc

Lean Manufacturing Executive

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 Thương lượng
 02/01/2019
 Vĩnh Phúc

Nhân Viên Cải Tiến

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 Thương lượng
 08/11/2018
 Vĩnh Phúc

Quản Trị Viên Tập Sự ( Management Trainee)

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 Thương lượng
 31/08/2018
 Vĩnh Phúc

Nhân Viên Cải Tiến Sản Xuất

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 Thương lượng
 30/08/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc

Nhân Viên Thiết Kế Mẫu Pattern

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc

Nhân Viên Nhân Sự Tiền Lương

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 Thương lượng
 22/09/2018
 Vĩnh Phúc

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 20/08/2018
 Vĩnh Phúc

Management Trainee 2018 - Tal Apparel

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 Thương lượng
 10/07/2018
 Vĩnh Phúc

Nhân Viên Thiết Kế Make (Computer Marker Design Associate)

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Vĩnh Phúc

Nhân Viên Cải Tiến Kỹ Thuật Công Nghiệp

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 04/06/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc

IT Support Executive ( GLobal User Support)

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Vĩnh Phúc

Nhân Viên Lập Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2017
 Vĩnh Phúc

Nhà tuyển dụng hàng đầu