Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam

Địa chỉ: Lô A2, A3, A4 KCN Bá Thiện II - Thiện Kế - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Số nhân viên: 1000-5000

Website: https://www.facebook.com/talvinhphuc

18

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Management Trainee

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2019
 Hà Nội, Vĩnh Phúc

Nhân Viên An Toàn ( Safety Staff )

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2019
 Vĩnh Phúc, Hà Nội

Management Executive

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 12 triệu - 15 triệu
 15/06/2019
 Hà Nội, Vĩnh Phúc

Lean Manufacturing Executive

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 Thương lượng
 02/01/2019
 Vĩnh Phúc

Nhân Viên Cải Tiến

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 Thương lượng
 08/11/2018
 Vĩnh Phúc

Quản Trị Viên Tập Sự ( Management Trainee)

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 Thương lượng
 31/08/2018
 Vĩnh Phúc

Nhân Viên Cải Tiến Sản Xuất

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 Thương lượng
 30/08/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc

Nhân Viên Thiết Kế Mẫu Pattern

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc

Nhân Viên Nhân Sự Tiền Lương

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 Thương lượng
 22/09/2018
 Vĩnh Phúc

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 20/08/2018
 Vĩnh Phúc

Management Trainee 2018 - Tal Apparel

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 Thương lượng
 10/07/2018
 Vĩnh Phúc

Nhân Viên Thiết Kế Make (Computer Marker Design Associate)

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Vĩnh Phúc

Nhân Viên Cải Tiến Kỹ Thuật Công Nghiệp

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 04/06/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc

IT Support Executive ( GLobal User Support)

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Vĩnh Phúc

Nhân Viên Lập Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2017
 Vĩnh Phúc

Engineering & Maintenance Senior Manager

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 >= 30 triệu
 31/01/2016
 Vĩnh Phúc

Giám Sát Sản Xuất

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 12 triệu - 15 triệu
 29/02/2016
 Vĩnh Phúc

Nhân Viên Lập Kế Hoạch

Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam

 12 triệu - 15 triệu
 15/10/2015
 Vĩnh Phúc

Nhà tuyển dụng hàng đầu