img-cover
logo

Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Số Hóa

  • Địa chỉ: 194 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
  • Quy mô: Dưới 20 người
  • Website: http://vietsohoa.com/
Công ty Việt Số Hóa với đội ngũ nhân viên hùng hậu và là những người đầy lòng nhiệt tình, luôn cố gắng tận tâm phục vụ khách hàng. Tất cả cán bộ nhân viên Công ty đều nêu cao khẩu hiệu hành động.

“Khách hàng mới là người trả lương, mới là người quyết định tương lai, sự tồn tại và phát tri
...
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng