img-cover
logo
Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Gia Gia Nghi
  • Địa chỉ: Thửa đất 156, 197 tờ bản đồ số 30, khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
  • Quy mô: Dưới 20 người
Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Gia Gia Nghi
D/c: Thửa đất 156, 197 tờ bản đồ số 30, khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương. (Giáp ranh khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở Rộng).
Họat động trong lĩnh vực sản xuất bao bì giấy carton cung cấp cho các đơn vị sản xuất GỖ, GỐM và May mặ
...
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp