img-cover
logo
Công Ty TNHH Lắp Máy Và Xây Dựng Công Nghiệp Việt
  • Địa chỉ: Dự Án Nhà Máy Điện Năng Lượng Mặt Trời Lộc Ninh – Bình Phước
  • Quy mô: 20 - 150 người
Mã ngành, nghề kinh doanhTên ngành, nghề kinh doanh
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
33
...
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp