img-cover
logo

Công Ty TNHH Dicentral Việt Nam

  • Địa chỉ: 139 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Quy mô: Trên 300 người
  • Website: http://dicentral.com.vn
A leading company in offering and consulting business management solution.
DiCentral is a leading global professional service company that helps organizations improve performance through offering and consulting the right business management solution enabling our clients’ employees to work quick
...
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp