img-cover
logo
CÔNG TY TNHH RENSEI VIỆT NAM
  • Địa chỉ: 111 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quy mô: 20 - 150 người
  • Website: www.rensei.com.vn
CÔNG TY TNHH RENSEI VIỆT NAM 111 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp