img-cover
logo
CÔNG TY TNHH ILSUNG VIỆT NAM
  • Địa chỉ: Lô CN9 và một phần Lô CN8, cụm công nghiệp Nhân Quyền, xã Nhân Quyền, huyện Bình giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
  • Quy mô: Trên 300 người
  • Website: http://www.ilsungm.com/new/product.html
In only less 10 years Lighting source has been changed to Light Emitted Diode (LED) from traditional light source by tungsten, vapor and high pressure, which makes the industry driving into technology of LED for lighting.
This rapid change of technology makes company move into new phase of lig
...
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp